Ақсақ құлан, Жошы хан

Жошы ханның ашамайға мінгізген жас баласы аңшылармен бірге жүріп, бір жерде қашып келе жатқан ақсақ құланды қуып кетіпті. Ақсақ құлан жосып жүйткіп бара жатқан бір топ құланға қосылыпты. Баланың астындағы еріккен тұлпар елiriп, құйрығын шаншып кұйғытып құландарға қосылады. Құланның әңгісі баланы шайнап өлтіріп кетеді. Аңшылар баланы іздеп таба алмайды. Жошы аңшыларға каһарын төгіп: «баламды тауып бер!» деп, қалың кісіге іздетеді.

«Баламды «өлді» деп естірткен адамның құлағына қорғасын құямын!» – деп жарлық қылады. Аңшылар бір жерде баланың жұлмаланған қолын табады. Енді ешкім баласының өлгенін Жошы ханға батып айта алмайды. Ақыры көпшілік ордада отырып, бір күйшіге жырмен айтқызады. Сондағы жырдың ұзын-ырғасы мынау екен:

Уа, иеміз, Жошы хан,

Домбыра не деп жырлайды?

Сарнап бір даусын қырнайды,

Құлағың сал осыған.

Аксақ кұлан, қу кұлан,

Қияннан қашкан ту кұлан.

Қиырсыз құла далада

Аңда журген балаға

Кез болып бір қашыпты,

Белден-белге асыпты.

Ақсақ құлан, Жошы хан!..

Елсіз құба далада,

Қат-қат бұдыр салада,

Мекендеп өрген, өрбісіп,

Ордалы құлан жосыған.

Қуып ақсақ құланды,

Еріккен тұлпар құнанды,

Ордалы үріккен құланға

Құйғытып ойнап қосылған.

Өлім деген Тәңір ісі,

Желіккен кұлан әңгісі.

Құлан мен тұлпар еріккен

Жосыған құлан желіккен

Баланды шайнап өлтіріп,

Жұлмалап жалмап кетіпті

Ордалы құлан шошынған.

Сөзді айтып жырлап зарлаған

Домбыраның баланды

Естірткені осы, хан!

Өзгеге артпа жалаңды,

Еліктірген баланды,

Сол қу құлан, ту құлан.

Ақсақ құлан, Жошы хан

Илан, ханым, осыған!

  • Ақпан 16, 2021
  • 10
  • news , мақалалар
  • Коммент өшірілген on Ақсақ құлан, Жошы хан

Sign In Qasietti Taraz

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password